Szanowni Państwo,

Aby uniknąć nieporozumień i rozwiać ew. wątpliwości to podaję poniższe informacje dot. zad. 3 (kondensator) z kol. II:

1. Punktacja: a) 6 pkt., b) 2 pkt., c) 2 pkt.

2. Istotna jest tylko liczba punktów zakreślona czerwonym długopisem na górze pracy. Wszelkie inne wpisane punkty są orientacyjne, przydatne tylko dla sprawdzającego, i nie muszą się sumować do zakreślonej liczby punktów (chociaż w znacznej większości przypadków będą).

3. Możliwe są dalsze dyskusje lub walidacje sumy punktów. Konsultacja prac możliwa jest tylko i wyłączenie w następujących dniach (po uprzednim umówieniu się za pomocą e-maila – rkaminski85@gmail.com - lub osobiście - pok. 109R-A, Radiochemia):

7 maja, 12:00-13:00
17 maja, 17:00-20:00

Pozdrawiam,

Radosław Kamiński